Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στα Σφακιά
Μονάδες Διαμονής
Ενοικίαση Οχημάτων
Τουριστικά Γραφεία