Εκκλησία Μιχαήλ Αρχάγγελου στην Αξό
Μονάδες Διαμονής
Ενοικίαση Οχημάτων
Τουριστικά Γραφεία