Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στην Αξό
Μονάδες Διαμονής
Ενοικίαση Οχημάτων
Τουριστικά Γραφεία