Γερμανικό Νεκροταφείο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Μάλεμε
Μονάδες Διαμονής
Ενοικίαση Οχημάτων
Τουριστικά Γραφεία